Combigroepen

Mede door de omvang van de school werken wij in combinatiegroepen. De samenstelling daarvan wordt zo gekozen dat voor iedereen vooral sprake is van voordeel. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatiegroepen een positieve uitwerking hebben op de kinderen zelf.

Jaarlijks wisselen ze van rol in de groep: van jongste naar oudste. Mede hierdoor zien we tussen de leerlingen vaak een band ontstaan die gedurende de basisschoolperiode sterker wordt. Iedereen kent elkaar. Dat bevordert het sociale contact en het erbij horen. Kinderen leren erg veel van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en goed leren samenwerken. De leerkrachttijd die daardoor overblijft benutten we voor het individuele kind. Het onderwijs op onze school is groepsgericht en houdt zoveel mogelijk rekening met het individuele kind in de groep.

De combinatiegroepen 3 tot en met 8 worden op vaste tijden in de week opgesplitst voor vakken als begrijpend lezen, projecttaak rekenen, taal (groep 4) en lezen en schrijven (groep 3). Een leerkracht werkt met de ene groep aan een specifiek vakgebied en de vaste leerkracht idem dito met de andere groep. Op deze manier behouden wij onze kwaliteit en krijgen kinderen de individuele aandacht die zij nodig hebben.

“Samen leren, ontdekken en beleven”