Er wordt hard gewerkt in de vakantie!

Deze weken worden gebruikt de grond bouwrijp te maken en archeologisch onderzoek te doen opdat er direct na de bouwvak gestart kan worden met onze nieuwbouw!

Meer nieuws