Creatieve middag bovenbouw

We hebben een samenwerking opgezet met Vuvera (volksuniversiteit Veluwerand) De kinderen van de bovenbouw leerden er djembé spelen, schilderkunsten en binnen onze eigen school nog een prachtige lantaarn te maken.

Meer nieuws