Kennismakingsgesprekken en ouderavond

Aan het begin van het schooljaar nodigen we ouders uit om met de leerkracht in gesprek te gaan over hun kind.

Wat zijn de verwachtingen dit schooljaar en wat hebben de kinderen nodig om tot optimale bloei te komen?

Daarnaast hebben we tijdens de ouderavond gesproken over de schoolbeleving:

Hoe beleeft u de RKPWA op het gebied van onderwijs, communicatie, ouderbetrokkenheid, creativiteit en uitstraling.

In kleine groepjes werd hierover gesproken en er kwamen mooie complimenten en aandachtspunten op papier.

Hier kunnen wij mee verder… en dat doen we ook!

Meer nieuws