Leerlingenraad!

De leerlingenraad van de RKPWA is verkozen!

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 mochten zich verkiesbaar stellen om in de leerlingenraad te komen, daarna werd er in elke groep een verkiezing gehouden. De deelnemers presenteerde zichzelf aan de klas en daarna werd er gestemd. De leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen, Fione uit groep 5, Mathijs uit groep 6, Ninthe uit groep 7 en Maykil uit groep 8. Deze leerlingen organiseren vergaderingen in hun eigen groep en bespreken de uitkomsten daarvan in de leerlingenraad met juf Yvonne erbij. Op deze manier willen we dat de leerlingen zelf invloed hebben op de gang van zaken op de RKPWA!

Meer nieuws