Openingsviering

Vanmorgen was de openingsviering, met als thema ‘We zijn er voor elkaar!’.
Een mooi moment om even met zijn allen bij elkaar te komen en stil te staan bij het nieuwe schooljaar.
Juf Yvonne las ons een mooi verhaal voor, groep 1/2 had een mooi versje voorbereid, groep 3/4 liet ons een toneelstukje zien over leerling Zonderoor en groep 5/6 vertelde een verhaal over het delen van het brood. Groep 7/8 sloot de viering af met een gebed en gezamenlijk zongen we nog enkele liedjes.

Meer nieuws