Visie

Kinderen voelen zich snel thuis op onze school. Je mag zijn wie je bent en wij respecteren elkaar. Wij leren veel. Uiteraard op het gebied van rekenen en taal, wij werken op dit moment met methodes die recent zijn vervangen, maar wij bieden zo veel meer dan dat! Nascholing van de leerkrachten, wereldoriëntatie volgens de richtlijnen van de 21e eeuw, een uitgebreide leerlijn op het gebied van ICT, leren presenteren…

Op dit moment zijn wij volop bezig met het bouwen van een nieuwe school die nog beter aansluit bij onze visie op onderwijs!

Regelmatig zijn wij in gesprek met kinderen, ouders en leerkrachten over wat zij nodig hebben voor een waardevolle toekomst. Voor alle ontwikkelingen binnen onze school, onze visie op goed onderwijs en praktische zaken kunt u terecht op deze site.

Je voelt je bij ons op school snel thuis.

Hier staan we voor

Rust, structuur en veiligheid. Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar, kinderen dragen onderling zorg voor elkaar en leren groepsdoorbrekend van elkaar. Presenteren kun je leren en daarom oefenen wij dat met diverse varianten. Kinderen verlaten onze school met een royale basis. De aansluiting op het VO is prima. Zelfstandigheid vinden wij belangrijk, wij hebben veelal een individuele benadering naar kinderen en hebben zorg voor ieder kind.

Dit zien wij

Wij zien dat kinderen zelf veel kunnen en wij stimuleren daarom het zelfstandig leren en het overdenken van oplossingsgerichte keuzes. Wanneer kinderen zich zeker voelen vinden zij het makkelijker om keuzes te maken.

Dit beloven we

We luisteren naar ouders, we zijn laagdrempelig en maken altijd ruimte voor een gesprek. We geven kinderen een royale basis mee voor het voortgezet onderwijs. Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Daarom kunnen wij dat

Wij werken op de Prins Willem Alexander in een professionele organisatie waarin iedereen gelijk is. Samen vormen wij een sterk team met oog voor ieder kind!

Ontmoet het team

Team

Van links naar rechts:

Marjolein, Christie, Henny, Inge, Esther, Sibrand en Annemieke.
Bianca, Manon en Shannon staan helaas niet op de foto.

Ieder kind wordt gezien!