Uitkomst enquête Bibliotheek op School

Al een aantal jaar nemen wij deel aan Bibliotheek op School.
Kinderen die hieraan deelnemen gaan lezen over het algemeen leuker vinden,
vaker lezen en worden leesvaardiger. Op de PWA doen 49 leerlingen mee en 8 leerkrachten.
Om de voortgang van het project in onze school te meten is er een enquête afgenomen.
In hoeverre neemt het leesplezier en de leesmotivatie toe onder onze leerlingen, en in hoeverre groeit de leescultuur op school?

Aantal feitjes over het kiesgedrag

  • Groep 5 leest graag over griezelen en sport;
  • Groep 6 leest graag over griezelen, sport, dieren en humor;
  • Groep 7 leest vaak over vriendschap en humoristische boeken;
  • Groep 8 leest graag over griezelen, humor en fantasy;
  • In de onderbouw wordt er vooraf en achteraf gepraat over het boek.

Lezen

  • Er is een kleine groei t.o.v. vorig jaar! ‘vervelend’ is verdwenen.
  • Landelijk scoren we opnieuw goed. De jongens in groep 7 en 8 blijven positief opvallen.
  • Zowel in de klas als thuis is er plezier in lezen. Alle kinderen lezen thuis ook!

————————————————————————————————————-
Conclusie

De PWA blijft koploper, in het werkgebied van Bibliotheek op School, van het aantal gelezen boeken per leerling, maar ook de ouderparticipatie. Dit is een fantastisch uitgangspunt. Het aanbod is goed en actueel, kinderen geven aan soms meer leesboeken te zoeken. Om dit actueel en dynamisch te kunnen houden zou de onlinebieb voor thuis een aanvulling kunnen zijn.
We krijgen van de commissie terug dat de basis als een huis staat. We scoren consistent op de basis, 15 minuten lezen per dag, en voorlezen blijft gewaarborgd.

We mogen trots zijn op dit resultaat.

Meer nieuws