MR

De schoolgids, groepsindelingen voor nieuwe schooljaren, schoolbegrotingen en nog veel meer.

We zijn blij dat ouders mee willen denken over beleidsmatige zaken.

Onze MR bestaat uit de ouders: Sebastiaan Guliker (vz) en Sigrid Fredriks

en de leerkrachten: Hester Langelaar en Esmée Nieuwenhuizen (secretaris)

Ouders kunnen zich opgeven om een vergadering van de MR bij te wonen.

De week voorafgaand aan de datum wordt er een aankondiging gedaan in de nieuwsbrief/Parro

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.willemalexander@catent.nl

Een professionele cultuur betekent educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid!