MR

De schoolgids, groepsindelingen voor nieuwe schooljaren, schoolbegrotingen en nog veel meer.

We zijn blij dat ouders mee willen denken over beleidsmatige zaken.

Onze MR bestaat uit de ouders: Henkjan Heilijgers (vz) en Sigrid Fredriks

en de leerkrachten: Dorien Braams en Hester Langelaar

Ouders kunnen zich opgeven om een vergadering van de MR bij te wonen.

De week voorafgaand aan de datum wordt er een aankondiging gedaan in de nieuwsbrief/Parro

De MR is bereikbaar via het mailadres: mr.willemalexander@catent.nl

Klik hier voor het jaarverslag MR 2019, download nr 13

Een professionele cultuur betekent educatief partnerschap en ouderbetrokkenheid!