Visie

Als kind speelt een basisschool een grote rol in je nog jonge leven. Je bent er veel en je leert er van alles. Rekenen en taal, maar ook hoe de wereld werkt, dat er verschillen zijn tussen mensen en dat er regels zijn waar je je aan moet houden. Op de Prins Willem Alexanderschool leer je deze dingen, maar je leert er gelukkig nog meer!

We leggen een sterke nadruk op de ontwikkeling van de onderzoekende houding en de creativiteit van onze leerlingen. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn, zodat zij het leuk vinden iets nieuws te leren en het minder gaan zien als iets dat moet van de ‘grote’ mensen.

We leren kinderen om zich heen te kijken en goede vragen te stellen, zodat ze bewust worden van de wereld om hen heen. We leren kinderen zelf en samen antwoorden te vinden op die vragen. We leren ze creatief te zijn. Dat is meer dan knutselen en tekenen, maar ook je te presenteren en te zoeken naar oplossingen die niet voor de hand liggen. Ze leren plezier te krijgen in de dingen die ze doen, ze leren zich goed uit te drukken en hier krijgen ze zelfvertrouwen van. Daarnaast hebben leerkrachten veel contact met ouders, want samen maken wij ons sterk voor de beste ontwikkeling van uw kind.

Op de Prins Willem Alexander leert je kind rekenen en taal en dat er regels zijn waar je je aan moet houden. Zelfs beter dan gemiddeld. Dat komt niet alleen door de taal- en rekenlessen, maar doordat wij onze leerlingen leren:

- onderzoekend te zijn;

- gemotiveerd te zijn;

- creatief te zijn;

- zelfvertrouwen te hebben

En zo gaat uw kind met plezier zijn of haar toekomst tegemoet!

Je voelt je bij ons op school snel thuis.

Hier staan we voor

Rust, structuur en veiligheid. Dit realiseren wij door het hanteren van duidelijke dagritmes, rust in de groepen en op de gang en doordat wij elkaar accepteren. Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar, kinderen dragen onderling zorg voor elkaar en leren groepsdoorbrekend van elkaar. Presenteren kun je leren en daarom oefenen wij dat met diverse varianten. De aansluiting op het VO is prima, daar bereiden wij de kinderen goed op voor. Zelfstandigheid vinden wij belangrijk, wij hebben veelal een individuele benadering naar kinderen en hebben zorg voor ieder kind.

Dit zien wij

Wij zien dat kinderen zelf veel kunnen en wij stimuleren daarom het zelfstandig leren en het overdenken van oplossingsgerichte keuzes. Wanneer kinderen zich zeker voelen vinden zij het makkelijker om keuzes te maken.

Dit beloven we

We luisteren naar ouders, we zijn laagdrempelig en maken altijd ruimte voor een gesprek. We geven kinderen een royale basis mee voor het voortgezet onderwijs. Het hele team voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Daarom kunnen wij dat

Wij werken op de Prins Willem Alexander in een professionele organisatie waarin iedereen gelijk is. Samen vormen wij een sterk team met oog voor ieder kind!

Ontmoet het team

Team

Ons team (voor schooljaar 2018-2019) bestaat uit:

Juf Sandra , juf Sophie (groep 7-8, 23 kinderen) Juf Sandra studeert op dinsdag (Master Leidinggeven en Innovatie, Kind en educatie)

Juf Bianca, juf Esmee (groep 5-6, 18 kinderen) Juf Esmee studeert op woensdag, Post HBO Wetenschap & Techniek.

Juf Henny, juf Esmee (groep 3-4, 24 kinderen) Dinsdagochtend krijgen groep 3 en 4 los van elkaar les.

Juf Inge (groep 1-2, 23 kinderen) In de loop van het jaar stromen er nog kinderen in.

Juf Mayke; Interne Begeleiding, aanwezig op woensdag (staat niet op de foto)

Juf Marjolein; Onderwijsassistente, dinsdagochtend

Juf Gwendolyn; Onderwijsassistente, woensdag- en vrijdagochtend

Juf Christie; Directeur, aanwezig op ma-di-wo-do

Ieder kind wordt gezien!