We werken samen met

Samenwerken om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten, dat is een belangrijk concept binnen het PWA.

Binnen onze school werken wij samen met verschillende partners. Deze samenwerking is belangrijk voor leerlingen en ouders. Een aantal externe partijen waar wij mee samenwerken zijn:

 • CJG
 • Catent Expertisecentrum
 • Stichting Buurtgezinnen
 • Voorleesexpress
 • GGD

Meer lezen over wat de externe partijen doen binnen onze school kunt u lezen in ons ondersteuningsplan.

Onze belevingen

 • 2022-11-29

  GGD

 • 2022-11-29

  Stichting Buurtgezinnen

 • 2022-11-29

  Catent Expertisecentrum

 • 2022-11-29

  Centrum Jeugd & Gezin

  CJG CENTRUM JEUGD & GEZIN

  Het CJG biedt ondersteuning bij opvoed- en opgroei vragen en is bereikbaar voor ouders, leerkrachten en leerlingen. Contact kan plaatsvinden via een inloopspreekuur, via de interne begeleider (IB’er) van de school of U belt of mailt ons zelf. Via bijvoorbeeld een koffieochtend of ouderavond op school kan ook contact gelegd worden. Dit kan per school verschillen. Contact met ons is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.

  Even voorstellen:

  Mijn naam is Johanna Swartjes, Jeugd en Gezinswerker binnen het CJG. Waar we ouders en kinderen/jongeren ondersteunen met kleine en grote opgroei- en opvoedvragen. Als contactpersoon van jullie school werk ik samen met de intern begeleider van de school.

  Maar waarom eigenlijk? Gemeenten, zorgaanbieders en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat betekent dat wij gezamenlijk moeten zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen: thuis, op school en in de wijk. En omdat thuis en school vaak in elkaar overlopen denken wij vanuit het CJG graag mee. Het CJG gaat daarbij uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van ouders en jongeren, met inzet van hun sociale netwerk.

  U kunt bij het CJG terecht met vragen over opvoeden en opgroeien van uw kind(eren). Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn; ’Onze zoon/dochter is erg onzeker’. ‘Mijn kind heeft last van onze scheiding’. Of ‘Ik weet niet goed hoe ik moet omgaan met de driftbuien van mijn zoon/dochter.’ Zo zijn er genoeg situaties te bedenken waarin u als ouders vragen of zorgen kan hebben. En hoe eerder u erbij bent, hoe minder groot hoeft het te worden. Toch?

  We denken vanuit het CJG graag met u mee, dit kan bij het inloop spreekuur op school of we maken een afspraak voor bij het CJG.

  In een eerste kennismakinggesprek gaan we met u in gesprek over welke vragen u precies heeft. In dit gesprek willen we samen met u de vraag zo goed mogelijk verhelderen, zodat ondersteuning aansluit bij uw situatie en uw vraag. We bespreken ook met elkaar wat u zelf kunt doen, eventueel met uw familie en vrienden, mensen uit de buurt of uit uw eigen netwerk. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde hulp.

  Het CJG- team bestaat uit mensen met diverse achtergronden, zoals jeugdhulpverleners, verpleegkundige, maatschappelijk werkers, (ortho) pedagogen psychologen en jeugdartsen. Samen beschikken wij over veel kennis en kunde om allerlei vragen te beantwoorden.

  Het centrum voor Jeugd en Gezin heeft dagelijks een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 en is ook telefonisch bereikbaar via 0341-799909.

  Voor opvoedinformatie, aanbod van cursussen/trainingen en activiteiten: www.cjgermelo.nl