Combigroepen

Wij werken in combinatiegroepen. De samenstelling daarvan wordt zo gekozen dat voor iedereen vooral sprake is van voordeel. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatiegroepen een positieve uitwerking hebben op de kinderen zelf. Kinderen leren erg veel van elkaar en ontdekken samen nieuwe dingen.

Jaarlijks wisselen ze van rol in de groep: van jongste naar oudste. Hierdoor zien we tussen de leerlingen vaak een band ontstaan die gedurende de basisschoolperiode sterker wordt. Iedereen kent elkaar. Dat bevordert het sociale contact en het erbij horen.

We vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en goed leren samenwerken. De leerkrachttijd die daardoor overblijft benutten we voor het individuele kind. Het onderwijs op onze school is groepsgericht en houdt zoveel mogelijk rekening met het individuele kind in de groep.

Ma Di Wo Do Vr
gr 1-2 Inge Inge Inge Inge Inge
gr 3-4 Janine Henny Henny
gr 3 Henny Henny
gr 4 Janine Janine
gr 5-6 Bianca/Dorien Bianca/Dorien Bianca Dorien Dorien
gr 7-8 Esmee Esmee Esmee Mirande Mirande

De specialiteiten van het team zijn, naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs:

Cultuurcoördinator: Bianca

ICT-coördinator: Esmee

Intern Begeleider: Hester

Rekenspecialist: Henny

Remedial Teachers: Henny, Inge

Taal en leesspecialist: Inge

Wetenschap & Technologie: Esmee

Opleidingen: Henny rondde in 2020 de opleiding tot rekenspecialist af. Esmee de POST-HBO (W&T) Wetenschap & Techniek.

“Samen leren, ontdekken en beleven”