Wat kunt u hier verwachten?

Zoekt u een goede en fijne school voor uw kind? Kies dan met een gerust gevoel voor de Prins Willem Alexanderschool. Deze website geeft een goede indruk van wat wij doen en belangrijk vinden. Een bezoek aan de school zorgt dat u de prettige sfeer bij ons op school kunt proeven en kunt zien dat wij doen wat we zeggen.
Bel 0341 - 55 11 59 of mail directie.willemalexander@catent.nl voor het maken van een afspraak. Wanneer u in de mail uw telefoonnummer vermeldt, bel ik u.

Wanneer u uw kind wilt aanmelden, neem dan contact op met school zodat wij kunnen bespreken of wij het onderwijs bieden dat uw kind nodig heeft.

Tot ziens!

Team Prins Willem Alexanderschool

Download

Schoolgids 2020-2021

Onze schoolgids bevat praktische informatie, maar geeft ook een beschrijving van de organisatie van ons onderwijs.

Download
Download

Het onderwijs in groep 1-2 op de Prins Willem Alexanderschool

Onze manier van werken is gebaseerd op de principes van basisvorming. Download het document om hier meer over te weten te komen.

Download
Download

Jaarkalender 2020-2021

Het jaarrooster is vastgesteld door het team en de MR. Het krijgen van verlof buiten deze vakanties om, is slechts bij uitzondering mogelijk. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

De vakanties en de studiedag van dit schooljaar zijn door de MR vastgesteld. Het jaaroverzicht vindt u in de bijlage.

Download
Download

Formulier aanvraag verlof

Aanvraagformulier extra verlof en andere gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f en 11 onder g van de Leerplichtwet 1969.

Download
Download

Pestprotocol

Lees hoe wij pestgedrag voorkomen. Ook is er een plan van aanpak wanneer er ondanks de voorzorg toch gepest wordt. Gelukkig hoeven we dit maar zelden in te zetten.

Download
Download

Mediaprotocol

Lees hoe wij omgaan met media en digitalisering op onze school.

Download
Download

Brief ouders over WWZ en vervanging

Uitleg over vervanging bij afwezige leerkrachten binnen onze onderwijsstichting.

Download
Download

Schoolplan op een poster

Het schoolplan is een uitgebreid verhaal. Op deze poster krijgt u inzichtelijk welke plannen wij gaan verwezenlijken.

We hebben daar de tijd voor tot eind 2022.

Download
Download

Schoolplan 2020-2022

Lees waar wij ons de komende jaren in willen ontwikkelen!

Download
Download

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang – RKPWA


Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de tussenschoolse opvang niet zijn toegestaan. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in overblijfinformatie die hieronder en op school verkrijgbaar is.

Ieder kind dat, regelmatig of incidenteel, gebruik maakt van de tussenschoolse opvang, dient ingeschreven te staan. U kunt uw kind aanmelden via de website www.broodspelen.nl. Wanneer u verhuist of als er andere wijzigingen zijn dan kunt u deze mutatie doorgeven via het ouderportaal.

Houdt bij het opzeggen van de tussenschoolse opvang rekening met twee weken opzegtermijn.

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Hier kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06-18489921 of per e-mail via rkpwa@broodspelen.nl. Facturatie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur op het nummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Download
Download

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor- en naschoolse opvang wordt op onze school al jarenlang geregeld in samenwerking met Beertje Puk. Flexibele opvang van 7:00 tot 19:00 uur.

Download
Download

Jaarverslag 2019 Medezeggenschapsraad (MR)

Hier leest u waar de MR zich in 2019 allemaal over gebogen heeft.

Download
Download

Agenda en stukken jaarvergadering BOV

Tijdens de jaarvergadering van ons Bestuur van de Oudervereniging blikken wij terug op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook wordt het financiële jaar afgesloten en het nieuwe jaar begroot.

Download
Download

Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht te beschrijven welke basiszorg zij biedt. Dit kunt u lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.

Download