Wat kunt u hier verwachten?

Wanneer u op zoek bent naar een goede school voor uw kind, dan kunt u met een gerust gevoel voor de Prins Willem Alexanderschool kiezen. Deze website geeft een goede indruk van wat wij doen en belangrijk vinden. Een bezoek aan de school zorgt dat u de fijne sfeer bij ons op school kunt proeven en kunt zien dat wij doen wat we zeggen. Bel 0341 - 55 11 59 of mail directie.willemalexander@catent.nl voor het maken van een afspraak. Wanneer u in de mail uw telefoonnummer vermeldt, bel ik u.

U kunt uw kind ook alvast aanmelden middels het aanmeldformulier. Zodra het formulier is ontvangen, neem ik contact met u op voor het maken van een afspraak.

Tot ziens!
Christie van Seventer

directeur Prins Willem Alexanderschool

Download

Schoolgids 2018-2019

Onze schoolgids bevat praktische informatie, maar geeft ook een beschrijving van de organisatie van ons onderwijs.

Download
Download

Het onderwijs in groep 1-2 op de Prins Willem Alexanderschool

Onze manier van werken is gebaseerd op de principes van basisvorming. Download het document om hier meer over te weten te komen.

Download
Download

Aanmeldingsformulier

Vul het aanmeldformulier in, stuur het naar school en er wordt contact met u opgenomen voor een afspraak!

Download
Download

Vakantierooster

Het vakantierooster is vastgesteld door het team en de MR. Het krijgen van verlof buiten deze vakanties om, is bij uitzondering mogelijk. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Download
Download

Formulier aanvraag verlof

Aanvraagformulier extra verlof en andere gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 11 onder f en 11 onder g van de Leerplichtwet 1969.

Download
Download

Pestprotocol 2017

Lees hoe wij pestgedrag voorkomen. Ook is er een plan van aanpak wanneer er ondanks de voorzorg toch gepest wordt. Gelukkig hoeven we dit maar zelden in te zetten.

Download
Download

Mediaprotocol 2016

Lees hoe wij omgaan met media en digitalisering op onze school.

Download
Download

Brief ouders over WWZ en vervanging

Uitleg over vervanging bij afwezige leerkrachten binnen onze onderwijsstichting.

Download
Download

Schoolplan 2016/2019

Lees waar wij ons de komende jaren in willen ontwikkelen!

Download
Download

Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang is geregeld via Brood en Spelen.

Download
Download

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor- en naschoolse opvang wordt op onze school al jarenlang geregeld in samenwerking met Beertje Puk. Flexibele opvang van 7:00 tot 19:00 uur.

Download
Download

Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht te beschrijven welke basiszorg zij biedt. Dit kunt u lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.

Download