Agenda en jaarverslagen BOV

Tijdens de jaarvergadering van ons Bestuur van de Oudervereniging blikken wij terug op de activiteiten die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. Ook wordt het financiële jaar afgesloten en het nieuwe jaar begroot.

Download

jaarverslag 2022-2023

Download