Lunchen op school

De leerkracht verzorgt zelf onze school het overblijven. In de onderbouw gaan de kinderen eerst buitenspelen en daarna gaan zij samen met de leerkracht in alle rust hun boterham eten. In de bovenbouw gaan de kinderen eerst hun boterham eten en daarna naar buiten. De leerkrachten letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Wij als school vindt gezonde voeding belangrijk. Dat betekent dat snoep, koek, chips, frisdrank en energiedrank tijdens de overblijf niet zijn toegestaan.