Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022

Sinds de invoering van Passend Onderwijs is iedere school verplicht te beschrijven welke basiszorg zij biedt. Dit kunt u lezen in het Schoolondersteuningsprofiel.